Community of Practice

De Nationale Landschappen representeren bij uitstek de schoonheid en historie van Nederland. Om de kwaliteit van deze gebieden blijvend te versterken, werkt Servicenet aan nieuwe organisatie- en financieringsmodellen door middel van pilots en projecten op zowel landelijk als regionaal niveau. Daarbij willen we zoveel mogelijk bestaande kennis en ervaring benutten en alle belanghebbenden betrekken bij de kennisontwikkeling. In de community of practice houden we de betrokkenen actief op de hoogte van de voortgang van de pilots en de geboekte (tussen)resultaten, maar ook van de dilemma’s en worstelingen die we tegenkomen. En we nodigen u van harte uit uw kennis te delen en uw dilemma’s bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld via het forum. Ook kunt u kennis nemen van rapporten en praktijkvoorbeelden. Houd ook onze agenda en Twitter in de gaten voor updates en interessante bijeenkomsten.

Promotie Nationale Landschappen

In Gelderland wordt ambitieus gewerkt aan de promotie van de Nationale Landschappen. De bedoeling is dat natuur en landschap een grotere groene motor voor de regionale economie gaan vormen. Op verzoek van de provincie hebben de zeven Gelderse Nationale Landschappen samen met Servicenet Nationale Landschappen een ‘business case’ voorbereid. De provincie heeft 500.000 euro uitgetrokken om op basis van deze business cases de marketing en promotie van deze gebieden een impuls te geven.

Yvonne Geelen (Provincie Gelderland) vertelt over haar ervaring:

“In het verleden stopte de provincie veel geld in de Nationale Landschappen. Door de recessie valt een deel van deze steun weg. Toch geeft de provincie de landschappen graag een impuls voor de promotie van deze bijzondere gebieden, om te voorkomen dat wegvalt wat is opgezet. In het ideale geval komen de landschappen helemaal op eigen benen te staan. Er zit veel verschil tussen de ingediende business cases. Dit heeft enerzijds te maken met de accentverschillen van de gebieden en anderzijds met de gekozen aanvliegroute. Nationaal Landschap Winterswijk heeft alle belanghebbenden gevraagd om projecten aan te dragen en dit resulteert in een breed scala van kleine projectjes. In de Nieuwe Hollandse Waterlinie is juist andersom geredeneerd en zijn vanuit een overkoepelende visie grotere projecten benoemd. Het is belangrijk dat de voorstellen gebiedsgedragen zijn met de inzet van meerdere partijen en invalshoeken (dus niet alleen het toerisme, maar juist ook de landschapskant!). Dit is nog niet in alle business cases het geval en blijft een belangrijk aandachtspunt. De provincie wacht met enthousiasme de uitvoering af. Belangrijkste tip aan de Nationale Landschappen is om niet apart van elkaar het wiel uit te vinden: wissel onderling uit en denk met elkaar mee!”

Jan van Muyden (voorzitter Veluwefonds/Veluwecollectief) is een van de indieners van een business case:

“Ons belangrijkste doel is om zichtbaar te worden als Nationaal Landschap. Daarom zijn we bezig met een communicatieplan en bouwen we aan een website. We gaan direct aan de slag: in het eerste halfjaar willen we al een aantal projecten uitvoeren en daarmee meteen tastbaar resultaat behalen. In de loop van 2013 zou er al echt geld van maatschappij en bedrijfsleven naar natuur en landschap moeten gaan. Dit doen we onder meer door een marktplaats op te zetten voor de Veluwe: een systeem van vraag en aanbod waarbij slim gekoppeld wordt en meteen geleverd kan worden. Het gaat dan om kennis, geld en handjes. Denk aan een groep collega’s die door middel van het knotten van wilgen aan teambuilding doet. Het is niet ons hoofddoel om veel bezoekers te trekken, maar om de groene motor te laten draaien en duurzame kwaliteit te bereiken. Belangrijk is dat we geen nieuwe projectenorganisatie bouwen, maar aansluiten bij de bestaande en gebruik maken van de kracht van ambassadeurs in het landschap. Hierbij kan gedacht worden aan een betrokken notaris, de directeur van een koffiebranderij, een hoteleigenaar, maar ook een werknemer van Akzo Nobel. We zijn een aparte organisatie en niet gebonden aan (publieke) regels. Dit maakt ons vrijer om de markt te bevragen en minder afhankelijk van overheidssubsidies. De provincie neemt een faciliterende rol in. We zijn partners en gaan vanuit gelijkheid het gesprek met elkaar aan.”

Op korte termijn zal gestart worden met de uitvoering van de eerste business cases. We houden u op de hoogte!

Lisette van der Meer

Servicenet Nationale Landschappen