Hoe ondersteunt Frankrijk de energietransitie van zijn huizen?

Een verandering van landschappen door een verslechterd klimaat moet zo goed mogelijk voorkomen worden. Verschillende soorten flora en fauna hebben het zwaar, door stijgende temperaturen, periodes van droogte of juist een zeer hevige regenval in korte tijd. Niet alleen Nederland probeert er alles aan te doen om huishoudens bewuster om te laten gaan met mens, dier en milieu. Ook in Frankrijk zet men in op een verandering in het energieverbruik. Zowel van particuliere huishoudens, als ook van grootverbruikers in de industrie. Zo wordt het aantrekkelijker gemaakt om stroom in plaats van gas te gebruiken, wat blijkt uit een vergelijking van beide energiebronnen via Hellowatt. Er is echter meer! In dit artikel lees je er alles over.

Strategie opgedeeld in twee periodes 

Frankrijk heeft de uitvoering van haar strategie opgedeeld in twee periodes, waarvan de eerste reed begonnen is: de periode 2019 tot en met 2023. De tweede periode duurt eveneens vier jaar en loopt van 2024 tot en met 2028. Uiteindelijk doel van Frankrijk is het komen tot een koolstofneutrale samenleving. Dit doel wordt niet in 2028 gehaald, de deadline hiervan ligt in 2050. Het is een ambitieus plan, welke bij wet werd vastgelegd in het najaar van 2019. In de basis lijken de gemaakte plannen sterk op de plannen die we van de Nederlandse overheid kennen. 

Inzetten op duurzame energiebronnen 

Geprobeerd wordt om het verbruik van grijze energiebronnen zo goed mogelijk terug te dringen, om het milieu op die manier niet onnodig zwaar te belasten. Na deze eerste twee periodes moet het verbruik van deze grijze energiebronnen met 16,5 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van het verbruik in 2012. Het maakt dat de plannen voor een energietransitie niet pas in 2019 ontwikkeld werden, maar al langer lopen in dit populaire vakantieland. Waar het verbruik van grijze energiebronnen sterk moet worden teruggedrongen, wordt intensief ingezet op de ontwikkeling van duurzame alternatieven. 

Schone auto’s en sluiting kernreactoren

Het streven naar duurzame alternatieven zien we ook terug op de automarkt. Frankrijk stimuleert de aankoop van schone voertuigen, het liefst elektrisch. Daar waar de vervuilende voertuigen zoveel mogelijk uit dichtbevolkte gebieden geweerd worden. De trend zal zijn dat het verbod op deze sterk vervuilende, vaak oudere auto’s steeds verder uitgebreid wordt door het land. Ook het sluiten van maar liefst veertien kernreactoren is onderdeel van de strategie die Frankrijk heeft uitgewerkt voor de komende jaren. Overigens hoeven niet alle kernreactoren al in 2028 gesloten te zijn. De deadline voor dit onderdeel van de strategie staat voor 2035. Met de sluiting van deze veertien kernreactoren slaagt Frankrijk erin het aandeel van kernenergie te halveren. 

Diversificatie in de mix van energiebronnen 

Niet alleen landschappen is diversificatie van verschillende soorten flora en fauna essentieel, om deze te kunnen behouden. Ook in de energiemix van landen is diversificatie om verschillende redenen belangrijk. Niet alleen zorgt diversificatie voor een steeds groter aandeel van groene energiebronnen in deze mix. Ook leidt diversificatie tot een verminderde afhankelijkheid van energiebronnen waarvan de prijs of beschikbaarheid sterk kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een energiebron als olie. In de afgelopen jaren is meermaals gebleken dat conflicten rond olieproducerende landen kan leiden tot een forse toename in de prijs van olievaten. Iets waar landen de dupe van worden, als olie een groot aandeel heeft in de energiemix van zo’n land. 

De vraag is nog wel in welke mate de diversificatie van de energiemix en het inzetten op duurzame energiebronnen zal leiden tot een verandering van landschappen. Immers, er moet ruimte gemaakt worden voor windturbines en bijvoorbeeld zonnevelden om als Frankrijk zijnde groene stroom op te kunnen wekken. Net als in diverse andere landen leidt dit tot weerstand bij de mensen in gebieden waar deze zonnevelden opgetuigd worden, daar het de landschappen schaadt.